Menu

Consulting: loopbaanadvies en werkdetachering


Over ons

Consulting: loopbaanadvies en werkdetachering

Op zoek naar werk maar weet je niet bij wie je moet aankloppen? Ooit zat ik ook in hetzelfde schuitje. Daarom heb ik deze blog opgericht zodat je weet waar je aan kunt kloppen voor loopbaanadvies of werkdetacheringsmogelijkheden. In deze blog informeer ik je graag over de mogelijkeden en contacten die je kunt aanwenden in je zoektocht naar een baan. Met een beetje geluk vind je als werknemer zo snel een leuke en vaste baan. Of je vindt als werkgever wel dat ene detacheringsbureau dat het kaf van het koren kan gescheiden en zo jou van een geschikte kandidaat voor jouw organisatie kan voorzien.

Recente artikelen

Een carrière in de bouw: vacature calculator
31 oktober 2017

Een baan in de bouw vinden is vaak erg lastig. Het

Agrarische administratie
22 februari 2017

Waar moet een agrarische administratie aan voldoen

Tags

Agrarische administratie

Waar moet een agrarische administratie aan voldoen?- Agrariërs drijven een bijzondere onderneming zodat zij ook aan administratieve vereisten worden onderworpen die niet gelden voor andere ondernemers. Zo wil de overheid bijvoorbeeld met het oog op het milieu of dierenwelzijn eenvoudig controle kunnen uitoefenen op de hoeveelheid meststoffen en het aantal dieren dat in een bedrijf aanwezig is. Om dit mogelijk te maken, moet een agrarische administratie aan bepaalde vereisten voldoen. Bovendien zijn er bijzondere fiscale regelingen voor landbouwers en veehouders die om enkele aanpassingen in hun administratie vragen. 

Extra administratieve vereisten voor agrariërs - Allereerst is een agrarisch ondernemer verplicht om zich te registeren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Bij de registratie worden niet alleen de basisgegevens van een bedrijf genoteerd, zoals de bedrijfsactiviteiten en de locatie, maar ook data over de gronden die in het bedrijf worden gebruikt. Zo wordt bijvoorbeeld de oppervlakte van de gronden vermeld alsmede de gewassen die hierop worden verbouwd. Dit is relevante informatie voor de overheid aangezien de voor de gewassenteelt gebruikte meststoffen mogelijk milieurisico's met zich brengen. Om deze reden vereist de overheid dat agrariërs bijhouden hoeveel meststoffen zij in- en verkopen. Om controle uit te kunnen oefenen op het dierenwelzijn, moeten agrarische ondernemers ook gegevens bijhouden over onder meer de in- en verkoop van veevoer, dieren en dierlijke producten zoals melk en eieren. Aldus is bijvoorbeeld het aantal dieren dat in een bedrijf aanwezig is op elk moment kenbaar. Bij een middelgroot bedrijf kan dit al snel een omvangrijke administratie met zich brengen, temeer daar de gegevens moeten worden uitgesplitst naar diercategorie en kalenderjaar. De administratie moet bovendien bewijsstukken bevatten, zoals de facturen van een in- of verkoop, en moet voor minstens vijf jaar worden bewaard. 

Fiscale administratie voor agrariërs - In zowel de inkomstenbelasting als de btw bestaat een speciale regeling voor veehouders en landbouwers (inclusief tuin- en bosbouwers). De landbouwregeling in de btw, die overigens naar verwachting op 1 januari 2018 wordt afgeschaft, stelt agrariërs helemaal vrij van deze belasting. Dit betekent dat agrariërs geen btw hoeven in te houden noch verplicht zijn om een btw-administratie bij te houden. Het betekent echter ook dat agrariërs, anders dan andere ondernemers, de btw die aan hen in rekening wordt gebracht (de zogeheten 'voorbelasting') niet in aftrek mogen nemen. Een agrarische administratie ziet er wat de btw betreft dus totaal anders uit dan de typische ondernemingsadministratie. De landbouwvrijstelling in de inkomstenbelasting bepaalt bovendien dat waardeschommelingen in landbouwgronden niet worden belast. Dit geldt echter niet voor waardeveranderingen die het gevolg zijn van een wijziging in de bestemming van de grond. Zodoende moet in de agrarische administratie de waarde van de grond bij voortgezette agrarische aanwending (de zogeheten 'WEVAB-waarde') worden bijhouden om aanspraak te kunnen maken op de landbouwvrijstelling van de inkomstenbelasting.